No.192 【空を眺める暮らし】
Ua値0.46 C値0.3

三芳町注文住宅 2023.09竣工